Otrzymanie pożyczki przez Internet teoretycznie jest bardzo proste, o czym przekonują choćby same reklamy tych popularnych produktów finansowych. W praktyce jednak część wniosków zostaje odrzucona, a ze względu na to, że cała procedura odbywa się online, wielu klientów nie poznaje powodów takiej decyzji firmy pożyczkowej. W celu rozwiania wątpliwości przedstawiamy więc najczęstsze przyczyny odmówienia udzielenia pożyczki.

1. Wiek

Poszczególne firmy pożyczkowe mają pod tym względem dość zróżnicowane wymagania – jedne udzielają pożyczek wszystkim osobom pełnoletnim, inne mają ograniczenia w kwestii minimalnego i maksymalnego wieku pożyczkobiorcy. Warto tę informację sprawdzić na stronie internetowej pożyczkodawcy jeszcze przed złożeniem wniosku.

2. Błędy w formularzu

Internetowe formularze wniosków o pożyczkę są zwykle krótkie i bardzo proste, jednak dość łatwo w nich popełnić błąd np. przy wpisywaniu danych z dowodu osobistego. Niestety nieprawidłowy PESEL lub literówka w nazwisku może być przyczyną negatywnej decyzji kredytowej.

3. Brak zdolności kredytowej

W większości przypadków szybkie pożyczki przez Internet udzielane są wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Choć nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o zarobkach, to jednak wysokość dochodów, a także stałych obciążeń należy wpisać w formularzu wniosku. Jeżeli z tych danych wynika, że sytuacja finansowa danej osoby nie pozwoli jej na spłatę pożyczki, wniosek zostaje odrzucony. Warto pamiętać, że o wielu obciążeniach firma pożyczkowa może się dowiedzieć np. z BIK, gdzie znajdują się informacje nie tylko o zaciągniętych kredytach, ale także debetach w rachunku, kartach kredytowych czy zakupach ratalnych.

4. Zaległości finansowe wobec innych podmiotów

Firmy pożyczkowe sprawdzają swoich klientów pod kątem ich rzetelności w regulowaniu zobowiązań. W tym celu korzystają z ogólnopolskich baz dłużników (np. Krajowy Rejestr Długów czy ERIF BIG S.A), gdzie odnotowywane są zaległości wobec np. dostawców energii, a nierzadko także z Biura Informacji Kredytowej, w którym z kolei znajdują się informacje na temat terminowości spłat kredytów i pożyczek. Zwykle obecność w jednej z baz dłużników lub negatywna historia kredytowa w BIK jest powodem odrzucenia wniosku o pożyczkę, jednak tutaj każda z firm pożyczkowych ma inną politykę i zdarza się, że niewielkie zadłużenie nie dyskwalifikuje klienta.

5. Brak historii kredytowej

Niestety firmy zaglądające do BIK niezbyt pozytywnie oceniają klientów, którzy w nim w ogóle nie figurują. Brak jakiejkolwiek historii kredytowej nie pozwala im bowiem ocenić, czy dany klient jest wiarygodny i czy terminowo spłaca swoje zobowiązania. Osoby, które dotychczas nie zaciągały żadnych kredytów powinny więc skorzystać z pożyczki bez BIK, do udzielenia której firma nie będzie sprawdzać ich historii kredytowej.